martedì 27 aprile 2010

Pri kio ĝi temas? / Di che si tratta?

Kiu estus iam tion supozinta? Mi parolas Esperanton... Kaj jen mia nova blogo. Ĝi temas precipe pri mi, pri la strangaĵoj kaj la banalaĵoj de mia vivo. Dualoke ĝi temas pri aferoj kiuj min interesas. Vi legu, kaj vi ekscios kiujn. Mi verkos esperante, kaj tradukos itale. Verŝajne ĝi ne estos bone verkita, ĉar mi ne intencas korekti ĝin. Ĉi tiuj estas la ludreguloj. Do, mi komencu. Tri, du, unu...ek!

Chi l'avrebbe mai detto? Parlo Esperanto... Ed ecco il mio nuovo blog. Parlerà principalmente di me, delle stranezze e delle banalità della mia vita. In secondo luogo parlerà delle cose che mi interessano. Leggete e scoprirete quali. Scriverò in Esperanto e tradurrò in Italiano. Probabilmente non sarà del tutto ben scritto, perchè non ho intenzione di correggere. Queste sono le regole del gioco. Dunque, cominciamo: tre, due, uno...via!

Nessun commento: